Spoločenstvo vlastníkov bytov, Horný Smokovec č. 1